«

mar 02

Kollisionspude vs bagudvendt/Impact shield vs rearfacing

Impact shield seats vs rearfacing

 

Stolene med kollisionspude bliver næsten altid testvindere i forbrugertest udført i Tyskland hos Adac. Disse tests udgives af Tænk og FDM hvert år. De bliver markedsført som supersikre autostole.

Hvilke fordele og ulemper er der ved dem set i forhold til bagudvendte autostole?

Hvor høj er sikkerheden i autostole med kollisionspude sammenlignet med bagudvendte autostole?

 Shield seats allmost allways get the Best Buy when tested for consumers by Adac in Germany. The test results are then distributed to Which? For them to publish each year. Shield seats are market as super safe car seats.

 What are their advantages and disadvantages when compared with rearfacing systems?

How well do shield seats protect young children in car crashes compared with rearfacing systems?

Safety Performance of Shield Systems in Comparison to 5-Point-Belt Syste…

 Det drejer sig om fremadvendte autostole/this concerns forward facing car seats only

[notice]

Safety Performance of Shield Systems in Comparison to 5-Point-Belt Systems
23
5 Conclusion
In the current study, accident data, test data and misuse study results were analysed to
compare the performance of shield and 5-point harness systems using Q dummies.
While the data is limited, nothing clearly suggests better performance for shield systems in
general. To the contrary, limited accident data suggest different neck injury patterns for
shield systems that cannot be evaluated with the current Q1 dummies, and higher risks for the
abdomen and thorax (but the sample size is very limited and older CRS were included in the
sample). Dummy readings in tests do not demonstrate a general benefit of shield systems for
the neck either, but the loading to the thorax and abdomen are much more severe than with 5-
point harness, which is consistent with the accident analyse results (within the limitation
regarding older CRS) and the results of other studies. This suggests that additional dummy
readings need to be considered in the evaluations. No conclusive data could be found in
misuse studies regarding the potential benefit of shields but the sample size may have been
too small to capture the limited market penetration.
In summary, based on the data that was analysed, the consequences of the current revival of
shield systems on child protection cannot be determined with certainty. No clear benefit
could be established from the observations and potential risks have been identified. It is also
unclear if test procedures are sufficient for the evaluation of shield systems real world
protection. Caution should therefore be exercised with these systems and studies should be
performed (e.g. simulation with human models, accident data analysis, comparison of
performance between older CRS for which accident data is available and newer CRS) in
order to understand and detect as early as possible potential real world issues.

[/notice]

Roll over crash test shield vs harness:

roll-over accident

Montering/Installation

Stol med kollisionspude:Monteringen er ligetil. Dette foregår med bilens 3-punktssele. Må ikke monteres med hoftesele.

Shield seat: The installation is very easy and quick. This is often done with the car 3 point seatbelt. No installation with 2-point belts.

Bagudvendt autostol: Montering af en selemonteret bagudvendt autostol kan godt være lidt besværlig og tidskrævende ind til man har fundet fidusen og ved hvor hvad skal være. De kan monteres i hoftesele.

Rearfacing car seat: Installing a belted rearfacing seat can be a bit troublesome and time consuming until one gets the hang of it and knows where what goes. They can be mounted with the 2-point seatbelt.

 

Hvileposition i bilen/recline position in the car

Autostol med kollisionspude: Er i kraft af sædernes hældning ikke et problem.

Shield seat: The angle of the seat cushion in the car results in a good recline position.

Bagudvendt autostol: Hældningen kan være et problem pga hældningen af sæderne i bilen. Nogle af autostolene klarer dette problem ganske godt og andre mindre godt

Rearfacing car seat: The recline position can be a problem due to the shape of the seats in the car. Some seats can handle this very well – others cannot.

 

Skift imellem biler/Moving between cars

 Autostol med kollisionspude: Er nemt i kraft af deres vægt og montering.

Shield seat: is very easy in the light of the installation and recline position.

Bagudvendt autostol: Skift mellem biler er lidt sværere hvis autostolen monteres med sikkerhedsselen. Man kan lette skiftet ved at købe et ekstra sæt forankringsseler hvorved disse kan blive i bilen.

Rearfacing seat: swapping between cars is a bit more difficult if is a belted seat. However, it is possible to make the swap easier by purchasing an extra set of teher straps and let these stay in the car.

 

Økonomi/Economics

Autostole med kollisionspude: De fleste af dem spænder over vægtklasser fra 9-36 kg og en del er billige i anskaffelse. De er ofte billige i anskaffelse. Så de er typisk meget økonmiske.

Shield seats: Most shield seats span over a wider weight range right from 9-36 kg/20-85 LBS. Most are cheap. So very money friendly.

Bagudvendt autostol: Mange af de bagudvendte autostole spænder over 2 vægtklasser. 0-18 kg eller over sidde selv til 25 kg. Klippan Triofix spænder over 9-36 kg. Så de er lidt mindre økonomiske. Men anvendningstiden er stadig lang. Enkelte er billige i anskaffelse.

Rearfacing seat: Many rearfacing seats span over 2 weight ranges. 0-40 lbs or sitting unaided – 55 lbs. Klippan Triofix is from 20-85 lbs. So they are a little less economically friendly, but usage is still long. A few are cheap.

 

Kollisionspude vs 5-Punkts-sele – even til at holde barnet i stolen/Impact shiled vs 5-point harness – the ability to keep the child in the seat.

Autostol med kollisionspude:  I og med at kollisionspuden IKKE holder barnet i stolen ved skuldrene og mellem benene er risikoen for at barnet skubbes ud af stolen i et uheld – især ved ulykker med rulning væsenligt højere end i autostole med 5-punktssele. Ligeså er risikoen for at barnet kan komme ud af stolen ved egen hjælp. Forældre der har oplevet sidstnævnte scenario, har jeg været i kontakt med via Sikkerautostol. Det ældste barn der kom ud ved egen hjælp var en dreng på 3 år.

Kollisionspuden kan ikke tilpasses det enkelte barns krop og barnet er dermed mere løst spændt fast. Dette resulterer i større rotation af barnet i disse stole.

I tillæg til sektionen “Økonomi” kan nævnes at en kollisionspude er billigere at producere end en 5-punktssele i og med at teknologien i systemet ikke er så sikkerhedsmæssigt advanceret som tilfældet er med en 5-punktssele.

Impact shield: The risk of the child being ejected from the car seat in a collision – particulary roll-over accidents and the child escaping the seat on its´ own is much higher than in seats with a 5-point harness. This is due to the lack of restraining device on the shoulders and between the legs. I have met parents with escape artists for children here at Sikkerautostol. The oldest child so far is a 3 year-old.

The impact cushion cannot be adjusted to each individual child thus resulting in greater rotation of the child in a crash, generally creating higher loads on the child.

In addition to the section on “Economics” the technology used to produce an impact cushion is not as advanced as that used with the 5-point harness. It is therefore cheaper thus reducing the prices on these seats.

5-Punktssele: Risikoen for at barnet enten kastes ud af stolen i en ulykke og at barnet kan komme ud af stolen ved egen hjælp er lille. Barnet er fastholdt over 5 stærke punkter herunder skuldrene, hofter og mellem benene.  For et korrekt fastspændt barn i en 5-punktssele er mission Ud-af-autostolen nærmest umulig. Selespændet vil desuden være meget svært at åbne for små fingre.

5-Punktssele-systemet kan nemt tilpasses det enkelte barns kropsbygning. Barnet er derfor m´´bedre fastspændt i stolen og rotationen i en ulykke dermed mindre.

I tillæg til sektionen “Økonomi” kan nævnes at teknologien som anvendes til at producere 5-punktsselen er dyrere end kollisionspuden. dette har indflydelse på prisen i butikkerne. Den del af systemet som er synligt for øjnene udgør kun en lille del af hele systemet. Inde bagved gemmer der sig en masse teknologi. 5-punktsselen placeres på nogle meget stærke punkter på stolen og placeringen af det er samtidig med til at sikre mindst mulig belastning på barnet samt den bedst mulige beskyttelse af barnet.

5-Point harness: The risk of the child being ejected from the seat in an accident as well as the child getting out of the seat on its own small. The child is held in the seat on 5-strong points of the body: The shoulders, hips and between the legs. Mission “getting-out-of- the-car seat is next to impossible. Moreover the buckle is very tough to open for small fingers

The 5-point harness can easierly be adjusted to fit and fully restrain each individual child. The child is therefore better restrained and the rotation in a crash is less than in a seat with impact cushion.

In addition to the section on “Economics”  it is worth mentioning that the technology used to produce a 5-point harness is much more advanced and more exspensive. This influences the price in shops. Also the part of the harness system that is visiable to parents is really only an small part of the entire system. There is a lot of technology hidden in this system. The 5-point harness is placed on strong points of the car seat and it´s position is carefully chosen to ensure the best overall protection of the child in a crash by better restraining it and reducing the loads on the child more effectively.

 

 Anvendelse med internt fastgørelsessystem/Using the internal restraining system

Autostol med kollisionspude: Stolene er høje og går langt op i barnehøjde. Dermed kan kollisionspuden rent faktisk anvendes til barnet vejer 18 kg. Dette rykker overgangen til selepude med høj ryg.

Shield seat: Shield seats are tall seats meaning they´ll last long in child height. Thereby the shield can be used to the full 18 kg/40 LBS before one MUST remove it. This postphones the transfer to highback booster mode.

Bagudvendt autostol:Mange af de bagudvendte autostole kan anvendes med 5-punktsselen til 25 kg. Stolene går for de meste tilsvarende op i højden. De passer typisk til barnet fylder 5-6 år. Anvendelsestid og højde på stolene passer godt sammen. Det forhindrer tidlig overgang til selepude.

Rearfacing car seat: Many rearfacing systems can be used with the harness system to 25 kg or 55 lbs. heightwise they´ll typically last until age 5 or 6. Usage and height of the seats match in these seats. This can prevent early transfer to booster seats.

 

Vægt/Weight

Autostol med kollisionspude: De vejer typisk 5-8 kg.

Shield seat: Most of them weigh between 12-1lbs

Bagudvendt autostol: vejer mellem 7-15 kg

Rearfacing seat: weigh from 15 lbs- 33 lbs.

 

Benkomfort for barnet/Comfort for child´s legs

Autostol med kollisionspude: Barnet vil typisk have masser af plads til benene. Men det kan godt være ubehageligt at skulle sidde med hængende og dinglende ben.

Shield seat: Legroom is plentyfull for the child. However, it can sometimes be uncomfortable to sit with the legs hanging and dangling.

Bagudvendt autostol: Er faktisk ret god i og med benene ikke bare hænger ned og dingler. Bøjede ben er en helt naturlig og behagelig position for børn

Rearfacing seat: is usually very good due to the fact that the legs don´t hang down and dangle. Bent legs is a natural position for children to sit in when playing.

 

Sikkerhed for ben og fødder/safety for legs and feet

Autostol med kollisionspude: Sikkerheden i autostole med kollisionspude foran er den samme som for de fremadvendte med 5-punktssele. Der er stor risiko for at benene bliver slynget hårdt og unkontrollerbart fremad og kan slås hårdt ind i feks. Forsædet med skader til følge. Skader på ben og fødder ses hyppigt I fremadvendte autostole.

Shield seat: safety for the legs and feet is the same as in forward facing systems with a 5-point harness. There is a high risk that the legs will be flung violently and uncontrollably forwards and possibly hitting car interior such as the front seat hard. The child´s legs and feet may receive injuries as a result. Leg injuries are often seen in forward facing seats.

 Bagudvendt autostol: Er ret høj. Bevægelsen i de værste kollisioner og hårde opbremsninger er meget kontrolleret og de flyver ikke fremad med stor kraft. De kan ramme ryglænet på bilsædet men med noget mindre kraft og risikoen for skader er derfor ekstremt lille

Rearfacing seat: Is very high. The movement in the worst kinds of collisions as well as in emergency braking is very well controlled and they don´t fly forward and about with great force. The legs may hit the backrest of the seating position in the car but the force is low. Therefore injuries to this part of the child are extremely rare.

 

Sikkerhed for ben og fødder I kollisioner bagfra/leg and feet safety in rearend collisions

Autostol med kollisionspude: Her er bevægelsen og kraften selvfølgelig kontrolleret og risikoen for at ramme noget I bilen er meget lav. Derfor er risikoen for skader også meget lav.

Shield seat: The movement and force is ofcause much better controlled and the risk of hitting car interior is very small. As a result the risk of receiving injuries is very low.

Bagudvendt autostole: Er ret god grundet monteringen af dem samt selve fysikken og farten I denne type kollision. De bagudvendte autostole monteres enten med en bøjle op ad ryglænet eller to ekstra seler forbindet til bunden af bilen eller forsædet som forhindrer stolene i at rejse og bevæge sig mod bagenden af bilen. Risikoen for skader på fødder og ben er derfor alligevel meget lille

Rearfacing car seat: is very good due to the installation as well as the nature and speed of this type of collision. Rearfacing systems are installed with a front brace up the back of the seating position in the car or a pair of tether straps installed in the front seat or the seat runners. Both methods prevent the seats from flipping and moving towards the back of the car. The risk of injuries to the feet and legs are still very small.

 

Beskyttelsen af overkroppen/Protection of the upperbody  

Autostol med kollisionspude/Shield seat

Maven: Der findes endnu ikke en testdukke der kan måle kraftpåvirkingen på maven. Men den er på tegnebrættet. Det er derfor vanskeligt at sige præcis hvor høj risikoen for skader på denne del er hos et barn bag en kollisionspude. Indtil da har vi kun virkelige ulykker at forholde os til, og her forekommer der skader på denne del i denne type autostol.

Vi ved at maveregionen er både blød og sårbar samt at den indeholder de livsvigtige organer.

Vi ved også, at kollisionspuden er lavet af stødabsorberende materiale.

Vi ved at det er kollisionspuden der er det primære middel der skal beskytte barnet i de alvorligste typer kollisioner. Barnet ryger ind i den og roller hen over den.

The abdomen: There is no crash teest dummy that can meassure the loads on the abdomen as of yet. However, these are on the drawing board. Therefore it is difficult to make an exact estimate of the risks with using a shield. So far we only have real life road accidents for reference, and injuries to this part of the child has happened in this type of car seat.

We know that the abdomen is both soft and fragile and that it contains the vital organs.

We are also aware of that the shield is made of shock-absorbent materials.

We know that the shield is the primary means of protecting the child in the most dangerous types of collisions. The child is pressed into the shield and rolls over it in a crash.

 

Brystkassen: her finder vi bla. Ribben og lunger. Der er risiko for skader på disse dele, og der er sket skader på disse dele i denne type stol.

The torso: here we find the ribcage and the lungs. There is a risk of injuries to these parts, and injuries to these parts have occurred in this type of child car seat.

 Nakken: Belastningerne og udmålning af skadesrisiko på nakken måles ikke ved ECE R- godkendelsen endnu. Den kan dog måles i forbrugertests samt i den svenske Plus Test. Vurderingen af målningerne i forbrugertests og i den svenske Plus Test må dog anses for at være meget forskellig. Grænsen for lav belastning ligger meget sandsynligt væsenligt højere i forbrugertestene end i den svenske Plus Test.

Det ses på vurderingen af den af autostolene med kollisionspude, som har fået et godt resultat i sikkerhed og hvor nakkebelastningen er vurderet til at være lav i forbrugertesten. Samme autostol blev i oktober 2012 udsat for Plus Test hos VTI i Sverige på foranledning af en finsk TV-kanal – Yle 5. Den faldt med et brag på trods af at testen blev udført i en noget mildere form end  normalt.

Testdukkerne har ingen sensorer i  den nedre del af nakken, hvor en belastning også finder sted for denne type autostol

The neck: The loads and the risk of injury to the neck are not meassured in the ECE R approval stage. This can only be measured in consumer tests as well as in the Swedish Plus Test.  The assessment of the neck loads seems to be very different tough. The lower assessment for neck loads in the consumer test seems to be somewhat higher than the limit set out in the Swedish Plus Test.

This is clearly visiable in the consumer test results issued to the consumers, where neck loads are deemed low for one particular shield seat that was put to test at VTI to meet the requirements of the Plus Test. The same seat failed miserably despite the fact that the Plus Test on this seat was carried out in a somewhat milder form than usual. 

The test dummies used today have no sensors in the lower neck region, where high loads can occur in this type of car seat.

Ryggen: der kan opstå høje belastninger og stræk i ryggen. dette kan dog ikke måles i tests da testdukkerne mangler sensorer i ryggen som kan måle belastningerne og skadesrisiko på denne del.

The spine: High loads can occur and back stretching can occur. This cannot be meassured as the test dummies lack sensors in the spine to meassure loads and asses the risk of injury in this area

 

Bagudvendt autostol/Rearfacing car seat

Maven: Barnet presses ind i stoleryggen og i retning væk fra 5-punktsselen.

5-punktsselen spreder kollisonsbelastningerne over 5 stærke punkter på barnet: Skuldre, bækken og hofter.

5-punktsselen er desuden designet således at selve materialet den er lavet af udvider/strækker sig med op til ca 10% – primært i en fremadvendt autostol. Strækket vil være mindre i en bagudvendt autostol, i og med at belastningen på selen er mindre

Risikoen for skader på den del af kroppen er derfor ekstremt lille.

The abdomen: The child is pressed against the back of the child seat and away from the 5-point harness.

The forces are spread over 5 strong spots on the child: Shoulders, pelvis and hips.

The 5-Point harness is made of strong stretchable materials that make it possible for it to stretch  app.: 10% in a crash if the child is placed in a forward facing seat. The stretch is less in a rearfacing seat as the loads on the  harness are less severe.

The risk of injuries to this area is extremely small.

Brystkassen: samme som maven.

The torso:  Same as the abdomen.

Nakken: Samme som ovenfor.

The neck: Same as above

Ryggen: samme som ovenfor

The spine: Same as above

Læs mere om Plus Testen af autostol med kollisionspude her/More info on Plus Test of  shield seat here:

 Svensk Plus Test/Swedish Plus Test

Her lidt mere til Plus-testen af stolen fra Finske Yle5

nackkrafter

Diaset viser belastningerne på nakken I en bestemt kollisionspudestol vs bagudvendte stole samt i en stol med kollisionspude og en stol emd 5-punktssele. De ligger langt over det øvre grænseniveauet hos Plus Test/The dias shows the neck loads in one particular shield seat vs rearfacing seats as well as the difference in a seta with an impact cushion and a seat with a 5-point harness. They are way above the maximum level in the Plus Test.

 

Udsyn ud af bilen / View out of the car

Autostol med kollisionspude: Udsynet er begrænset i kraft af stolens placering samt dens sidevinger. Barnet kan se ud af sidevinduerne hvis det læner sig fremad og ud af stolen beskyttende sider. Ellers er der udsyn til forsædernes ryglæn og en smule af den ene forældre. Dette har denne type autostol tilfælles med alle andre fremadvendte systemer.

Shield seat: The view is reduced due to the direction of the seat in the car as well as it´s deep sidewings. The child can see out the sidewindows if it leans forward and out of the protective sides of the seat. Other than that, it will be able to see the back of the front seat and a bit of one of the parents. This is common for all types of forward facing systems and not restricted to this type.

Bagudvendt autostol: udsynet ud af bilen er altid godt igennem sidevinduer. Mange af dem placerer barnet højt nok til at de kan se ud af bagruden. Udsyn med det samme. Med andre lader dette vente lidt på sig.

Rearfacing seat: View out of the car´s sidewindows is allways good from the start. Some seats place the child high enough for them to see out the backscreen very early on. Others place the child lower and rearview will come later.

Kommunikation med ældre søskende/Communication with older siblings

Autostol med kollisionspude: Se afsnittet om udsyn hvis de andre børn er fremadvendte. Kommunikationen er derfor ikke helt uden risici.

Shield seat: See the section about the View out of the car. If the other children are forward facing too. Communicating with sibs is therefore not without risks.

Bagudendt autostol: Er nem, i og med børnene sidder modsat hinanden i bilen. Dette forhindrer begge børn i at læne sig fremad og ud af stolenes beskyttende sider – noget som have have negativ indflydelse i en evt kollision.

Rearfacing seat: is easy as the children sit opposite one another in the car. They don´t have to lean forward and lout of the seats´ protective sidewings in order to see one-another and talk – something which can impede the safety in a car crash.

 

Pladsbehov I bilen/Space requirements

Autostol med kollisionspude: En hvilken som helst type fremadvendt autostol har 2 pladsbehov.

Det ene ses så snart autostolen sættes ind i bilen.

Det andet ses kun i de alvorligste typer ulykker.

Fremadvendte autostole inkl disse er designet til at barnet slynges fremad med op til 55 cm fra panden. Er stolen fejlmonteret eller fejlanvendt øges dette. Dette er naturligvis forbundet med risici.

Shield seat: Any type of forward facing child car seat has 2 types of space requirements in the car.

One is what you see when you have installed the seat into your car.

The other one can only be seen in the most serious types of accidents.

 Forward facing seats incl. these are designed to let the child go forwards by up to 55 cm from the child´s forehead  IF used correctly. The number will rise if the child seat is incorrectly mounted or incorrectly used. This is ofcause not risk free.

Bagudvendt autostol: En bagudvendt autostole har en type pladsbehov og det er den man ser når stolen monteres I bilen. Stolens ryg opfanger barnet i kollisionen. Pladsbehovet for selve stolen kan være stort men kan kun vurderes af ejeren selv. Til gengæld leverer de ikke overraskelser i en kollision.

Rearfacing seat: A rearfacing seat has only one type of space requirement: The one that you see when the seat gets installed into your car. Physical space requirements vary a lot and can only be judged by the owner. In turn, they do not give you negative surprices in crashes.

 

Sidevejs stabilitet/Sideways stability

Autostol med kollisionspude: God sidevejs stabilitet kan kun opnås med en isofixmodel.

Shield seat: A good sideways stability can only be achived with isofix.

Bagudvendt autostol: God sidevejs stabilitet er nemt at opnå med alle store  bagudvendte stole. De kan nemt monteres stenhårdt i bilen.

Rearfacing seat: A good lateral stability is easierly achived with all big rearfacing seats.

 

Sætte barnet ind I stolen/Boarding the child

Autostol med kollisionspude: At sætte et barn in di en autostol med kollisionspude er altid meget nemt. De lærer hurtigt at kravle ind og ud selv.

Problemer kan dog opstå på parkeringspladser fordi bildøren skal åbnes helt op. Dette er ikke specifik rettet mod denne type fremadvemdt autostol. Sådan er det for dem alle.

Shield seat: Putting a child into a shield seat is allways very easy. They soon learn to climb in on their own.

 There might be problems in parking lots because the car door must be fully opend. This is the same for all types of forward facing systems.

Bagudvendt autostol: Små børn behøver ofte hjælp. Det er lidt sværere at bestige en bagudvendt autostol end en fremadvendt. Alternativt kan man sætte dem på kanten af stolen sidevejs og svinge deres ben rundt. De vil med tiden kunne stige ind i dem på egen hånd.

Rearfacing seat: Small children will often need help as it is more difficult to mount a rearfacing seat than a forward facing seat. Alternatively you can put the child into it sideways by placing the child on the side of the seat and swing the legs around.

 

3 Autostole I bilen/Getting three car seats across

 Autostol med kollisionspude: Det er ikke muligt at få 3 fremadvendte autostole ind I en bil med mindre der er tre lige brede bagsæder.

Shield seat: It is not possible to get three forward facing seats across unless the car has three full-sized backseats.

 Bagudvendt: Det er muligt at få tre autostole på tværs I bilen selvom der kun er ½ sæde I midten.

  Rearfacing seat: It is possible to get three seats across even if there is only ½ a seat in the middle.

 

Tilpasning af kollisionspude vs sele til barnet/

Adjusting the shield vs the harness system on the child

 

Autostol med kollisionspude: Det er en myte at barnets størrelse ikke har nogen betydning for anvendelsen af en autostol med kollisionspude. Der er ingen sandhed i den. Mange forældre skifter fra babystol til autostol med kollisionspude så snart barnet vejer 9 kg. Men at barnet vejer 9 kg er langt fra nok. Ej heller at de er 9 måneder gamle og kan sidde selv.

 

Hvis barnet er for lille, kan det nemt komme ud af stolen ved at mase sig enten under kollisionspuden eller kravle over den. Dette er sket desværre. 

Puden må ikke sidde så højt på barnet at armene hæves over skulderniveau. Desuden skal man se hvor meget plads der er under puden, for at forhindre barnet i at kravle eller glide under puden.

Ydermere er det vigtigt IKKE at efterlade såkaldt ”slack” i sikkerhedsselen. Den skal strammes – dog ikke så meget at det bliver ubehageligt. Er sikkerhedsselen for løs har barnet en større chance for at komme ud af stolen ved at skubbe kollisionspuden fra sig. Det svarer til at 5-punktssleen ikke strammes ordenligt.

Shield seat: That the height of the child does not matter when placing it in a shield seat is an untrue myth. Many parents make the transfer as soon as the child hits 20 lbs or 9 kg. That does NOT mean it is okay to make the transfer from babyseat to a shield seat at this stage – not even when they can sit unaided and are 9 months old

The child can easierly come out of the seat by climbing over the shield og squeeze or slide under it. This has happened unfortunately.

The shield must not raise the child´s arms above shulder level. It is also important that the gap between the legs and the shield is not big.

It is also important to make sure there is no slack in the seatbelt. It is easy for the child to push the shield away and climb out of the seat or slide under the shield. A loose seatbelt is like a loose 5-point harness

Bagudvendt autostol: Vi ved at 5-punktsselens primære function I en bagudvendt autostol er at sikre barnet er i stolen når der sker et uheld.

Vi ved at det er autostolen selv som er det primære middel der skal beskytte barnet.

Derfor vil man opleve forskellige anbefalinger ang. Selejusteringen på barnet.

Nogle producenter har valgt en retningslinje for alle deres stole for ikke at forvirre.

Andre producenter skelner mellem de bagudvendte autostole som kan vende begge veje og dem som kun kan anvendes bagudvendt . I de autostole der kan vende begge veje vil man se at selestropperne skal være placeret lige på elelr lige over barnets skuldre. I de bagudvendte autostole som kun kan bruges bagudvendt vil man derimod kunne læse at selestropperne må være lige på skuldrene eller lige under fra man sætter det lille barn i til det store barn er vokset ud af stolen. Britax er et godt eksempel på dette.

Med andre ord FØLG PRODUCENTENS ANVISNINGER.

Rearfacing seat: Vi know that the primary function of a 5-point harness is to make sure the child is in the car seat when a crash happens.

 We know that the car seat itself is the primary menas of protecting the child in  a crash.

Therefore, the recommendations regarding harness position will differ.

Some manufactorers advice you to position the shoulder straps at or  slightly above the shoulder in all of their seat in order not to casue confusion.

Other manufactorers will advice you to position the shoulder straps at or slightly above in seats that can be used both rearfacing and forward facing. In seats that can only be used rearfacing they´ll advise you to position the harness slightly at or below the shoulders. This goes right from the baby is placed in the seat for the first time until the big child has outgrown the seat. Britax is a good exsmaple of this.

In other words: FOLLOW THE INSTRUCTIONS BY THE MANUFACTORER.

Permanent link til denne artikel: http://www.sikkerautostol.dk/2013/03/kollisionspude-vs-bagudvendtimpact-shield-vs-rearfacing-2/

2 kommentarer

 1. Malene Marschall

  Hvor er jeg dog glad for indlægget her!
  Jeg står og skal købe en ny autostol, da jeg mener den gamle er for usikker. Pt. bruger vi Römer Baby Safe med isofix-base i en Seat Ibiza st., hvor bilens sæder hælder så meget at min pige sidder op i stedet for at ligge på ryggen, som i flere tilfælde har været meget uheldigt. Fx da vi skulle hjem fra sygehuset, fik hun faktisk hovedet ind under nakkestøtten der skal beskytte ved sidekollision (vi skiftede ikke stolen her da jeg ikke kørte nogen steder med hende de første uger, og som hun blev længere kunne hun ikke få hovedet under). Nu kan hun til gengæld læne hovedet frem så hovedet ikke er beskyttet i tilfælde af sidekollision, uanset hvor højt nakkestøtten placeres og hvor stramt selen spændes. Vi har først fulgt Britax anvisninger og placeret skulderstropperne ud for skulderen, så under og nu placerer vi dem lidt over skulderen (imod anvisningerne) fordi det hjælper, dog ikke nok. Selen strammer jeg så hårdt som jeg kan, så hun stadig kan trække vejret. Har en gang fået hende sat i stolen så hendes hoved ikke kunne komme fremad, men der kunne hun rent faktisk ikke trække vejret og så måtte den løsnes. Jeg er begyndt at lægge en sammenrullet dyne under den ene ende af autostolen (uden base), da hun så kommer til at ligge ned i den. Har du et tip til hvad jeg kan gøre når basen er der?

  Det var et sidespring; jeg er rigtig glad for indlægget her da jeg vil skifte autostol og vil gerne have en der kan bruges fra 0 til 4 år, så valget har stået mellem Cybex Sirona og Römer Dual-Fix (evt. Max-fix), og efter at have læst denne artikel så er der ingen tvivl om det skal være Römers!

  Et “lille” tillægsspørgsmål; hvordan er dual-fix i en seat ibiza st? Min mand er 187 høj og jeg selv er 180, så der er ikke plads til den nuværende autostol bag førersædet og der skulle jo gerne komme flere børn på et tidspunkt. Jeg kan ikke finde den i nogen butikker så jeg kan prøve den, tænkte om jeg kunne prøve Max-fix i stedet men ved ikke hvordan deres størrelser er i forhold til hinanden i de stolens forskellige positioner? Nu kan dual-fix jo drejes rundt super-nemt, men har tænkt om ikke “banerne” kan blive så slidt at sikkerheden mindskes?
  Det blev lidt langt, tak for en god side!
  Mvh Malene

  1. Lena Larsen

   Hej Malene

   Og velkommen til. Tak for de fine ord.

   Jah, det kommer som en stor overraskelse for de fleste at de pudestole der ikke er så sikre endda.

   Sirona er fin nok, så længe den bruges bagudvendt – den er lille – men sikkerheden er fin nok. Cynex har lavet puden i den temmelig stor for at forældre holde skal holde sig fra at vende børnene om tidligt. Cybex erkender at bagudvendt er vejen frem.

   Seat Ibiza har ikke været her, men hverken Max-Fix eller Dualfix er pladskrævende. De er ret kompakte begge to. Så burde kunne være der. selvom I er høje. Max-Fix fylder lidt mere når den er lagt ned i hvilestilling. det gør Dualfix ikke.Den fylder det samme. Hældningen i Dualfix er bedre end Max-Fix.

   Britax og Rømer tester deres autostole på alle leder og kanter inden de sendes på markedet. så tror ikke Dualfix slides på rotationen.

   Mvh
   Lena

Skriv et svar

%d bloggers like this: