↑ Tilbage til Axkid Kidzofix

VW Polo

Fotos af Axkid Kidzofix i forskellige biler

Bilens størrelse har ingen indflydelse på hvor godt eller skidt en bagudvendt autostol passer ind. det er bilens interiør og de voksne på forsædet der er afgørende. En stor bil er ikke nødvendigvis stor invendigt og en lille bil er ikke nødvendigvis lille indvendig i selve passagerkabinen.

Der kan forekomme fotos af stolen i biler lånt hos en forhandler. Nogle fotos taget hos bilforhandlere inkluderer fotos af mig for at vise benpladsen foran for en 180 cm høj person.

Ingen fotos anvendes uden tilladelse fra familien og bilforhandlerne.

Photos of the Axkid Kidzofix in various cars

The size of the car has no influence on how much comfort a rearfacing seat takes away in front. The adults in the front seats and the car interior are the determining factors. A large car might not have heaps of room in the passenger area. A small car can have good room for a rearfacing seat
Some photos are taken at car dealerships. 

Some of the photos taken at car dealships include “Yours Truely” in order to give a better indication for the leg space for a 180 cm tall person. That is 5ft 11″.

Photos are used with kind permission from parents and car dealerships.

VW Polo

Mor på 168 cm havde brug for en autostol til selemontering da den skulle op på forsædet. Den skulle kunne monteres på bagsædet tilligemed hvis behovet skulle opstå. God og nem indstilling til liggeposition var et ønske særdeles pga lange bilture. Når det er en forsædemontering så er udsynet til sidespejlet  et vigtigt punkt. Det samme gælder afstanden mellem barnets hoved og forruden. Disse stole kan med fordel monteres helt op til instrumentbrættet. Nogle med støttebenet i brug og andre modeller kan undvære brugen af støttebenet på forsædet såfremt stolen er i kontakt med instrumentbrættet og står helt stabilt..

Kidzofix kan man undlade at bruge støttebenet, Hvilket gør at stolen nemmere kan komme helt op til instrumentbrættet.

Kidzofix bliver høj med tiden. Derfor ville den skulle om på bagsædet grundet for lille afstand mellem barnets hoved og forruden når hun blev 4-5 år gammel ca. Bagsædet hælder meget i Polo, men dette kan man rette op på ved at sætte stolen i hvileposition. Pladsen foran var ikke vigtig idet det stort set altid kun var mor og barn i denne bil.

Forankringsselerne blev sat i metalstangen under forsædet.

Datteren var 1½ år gammel. Hun var lige akurat stor nok til Kidzofix.

Kidzofix leverede masser af plads på bagsædet og stod som en klippe i bilen. Til gengæld kunne mor kun med besvær se ud af sit højre sidespejl. Så det blev ikke Kidzofix.

VW Polo 2VW Polo forankringsseler 1VW Polo kidzofix 4VW Polo isofix 1VW Polo isofix 2VW Polo kidzofix 1VW Polo kidzofix 2VW Polo kidzofix 3

English

The 168 cm tall mother needed a bigger rearfacing seat for mounting in the front passenger seat. Possibility for installtion in the backseat if needed later would be ideal. Good and easy adjustable recline angle due to long road trips. In the case of a front seat installation there are some otger factors to consider other than legroom for someone else in the car etc. View to the wing mirror is important. The same can be said about distance from the child´s head to the front screen. These seats and the children in them benefit from contact with the dashboard for stability and overall greater safety. This is often easierly achieved – especially if the seat does not need to use the supportleg there. Some seats  need to use the leg both in the front and in the backseat. Others don´t need it when installed in the front seat provided that the seat has contact with the dashboard and is stable.

The Kidzofix does allow for front seat installatiuon without the leg in use when installed with contact to the dashboard. This makes it a bit easier to get the seat right up to the dashboard.

Kidzofix grows taller along with the child. The child´s head would come too close to the front screen in this car. So backseat installlation would be the way to go around the age of 4-5 for this girl. The backseats in the Polo dip quite a bit, which will leave some seats too upright. This can be prevented by reclining the seat..

The tether straps were installed in the bar underneath the front passenger seat.

Daughter was 1½ years old and a bit on the small side for age. She was just tall enough for this seat.

Kidzofix left plenty of room for any guest who may ride with them. On the downside, visiablity throught the wing mirror was vastly reduced. Kidzofix was not the ideal seat for them.

VW Polo 2007

Denne familie havde en dreng på 6 måneder, 74 cm og 12 kg. Selvom drengen havde god plads at vokse på endnu i hans Maxi Cosi Caprio babystol til 13 kg, så havde han altså kun 1 kg at gå på i den endnu. Så de var nødt til at finde en ny autostol til ham i en fart. Så han var både lang og tung af en baby på kun ½ år. 74 cm rammer de først omkring 9 måneders alderen. Men ham her målte 74 cm allerede nu. Vi tænkte derfor ikke på at afprøve nogle af de mindre stole til 18 kg og med isofix selvom bilen havde systemet. I stedet gik vi efter de største i 25 kgs klassen og selemonterede. De største modeller der er på markedet er: Britax Two Way Elite, Britax Multi-Tech, Axkid Minikid, Axkid Kidzofix og Axkid Kidzone. Kidzone og Minikid har jeg ikke. Two Way Elite blev nedstemt pga. siderne i stolen. Men så havde vi trods alt stadig to tilbage.

Kidzofix blev monteret alle måder tilladt af producenten: Med isofix i hvilestilling, med sikkerhedsselen i hvilestilling helt ind til ryglænet og i oprejst stilling med sikkerhedsselen længere ude på sædet. Grundet Kidzofix pladsbehov i bilen som typisk er ret stort og vi var nødt til at finde en stor autostol til drengen, var der enighed om at den skulle monteres bag passagersædet hvor der er bedst plads i alle biler.

Forankringsselerne blev monteret i forsædets ben (se fotos forneden).

Monteringen var der ingen problemer med. Alle muligheder var mulige i denne bil.

Pladsbehovet ved montering med sikkerhedsselen i både oprejst og hvilestilling var som ventet stort – lige til tolerancegrænsen for moderen som målte 173 cm. Far målte 188 cm men prøvede ikke at sidde på forsædet. Forsædet lod sig heldigvis justere i højden hvilket hjælper en del på komforten foran og forsædet således ikke skal rykkes helt så langt tilbage.

Pladsbehovet ved isofixmonteringen var for stort. Forsædet måtte hele vejen frem på skinnerne. Så selvom isofixmonteringen var problemfri, så var/er den ikke en mulighed i denne bil. Familien havde planer om at købe en nyere stationcar senere på året og håbede på at kunne bruge isofix optionen i den. Jeg råede dem til at tage autostolen med og afprøve den i bilerne inden de skrev slutseddel på en.

Axkid var en smule for stor til drengen. 5-Punktsselen startede lidt for langt oppe. Så jeg rådede forældrene til at beholde ham i den lille babystol 1 kg mere og forhåbenligt ville han have vokset et par cm mere til den tid. Sandsynligvis vil han have vokset lidt mere med den fart han har haft på ind til videre. (Se fotos nedenfor)

Valget på Axkid Kidzofix pga isofix optionen til den nye bil, den automatiske højdejustering af 5-punktssele og hovedstøtte samt de selvstrammende forankringsseler.

VW Polo 2007 1VW Polo 2007 Axkid forankringsseler 1VW Polo 2007 Axkid forankringsseler 2VW Polo 2007 Axkid forankringsseler 3VW Polo 2007 Axkid Kidzofix isofix og hvileposition 1VW Polo 2007 Axkid Kidzofix isofix og hvileposition 2VW Polo 2007 Axkid Kidzofix isofix og hvileposition 3VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele og hvileposition 1VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele og hvileposition 2VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele og hvileposition 3VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele Oprejst 1VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele Oprejst 2VW Polo 2007 Axkid Kidzofix sikkerhedssele Oprejst 3VW Polo 2007 Axkid fem punktssele forhøj 1

English

These parents came with their 6 months old son, 74 cm long and weighing 12 kg. Even tough the boy still had good growing room in his Maxi Cosi Caprio infant carrier up to 13 kg, he only had 1 more kg to go in it. So they had to find another car seat for him in a hurry. He was both long and heavy for a ½ month old child. Most babies don´t hit 74 cm before 9 months. This boy had reached that length at only 6 months of age. Due to his size we didn´t consider trying any 18 kg car seat with isofix even tough the car was equipted with this system. We went straight to the largest seats in the 25 kg group. Those are: Britax Two Way Elite, Britax Multi-Tech, Axkid Minikid, Axkid Kidzofix and the Axkid Kidzone. I don´t have the Axkid Minikid and the Axkid Kidzone. The Britax Two Way Elite was ruled out due to the wide sides – making it an “open seat”. This left us with the Britax Multi-Tech and the Axkid Kidzofix

The Kidzofix was installed in any possible way allowed by the manufactorer: With isofix in reclined position, with the seatbelt in reclined right up against the backrest and upright with the seatbelt on the edge of the seat for increased legroom. Due to the usual large space requirement of the Axkid Kidzofix and the fact that we needed to find a big seat for this little giant of a baby, we decided to put the seat behind the front passenger seat only. The front passenger seat is allways better for legroom and comfort in front than the driver seat.

The tether straps were installed in the front seat legs. (see photos below)

Installing the car seat was not a problem. All methods are possible in this car.

Space requirements for this seat when installed with the seatbelt in both reclined and in upright position was large as expected – right on the edge of what the 173 cm tall mother would tolerate. The father was 188 cm tall but did not try to sit in front of it. Luckily the height of the front seat was adjustable, which is a great feature as you don´t have to roll the front seat as far backwards as you would have to without it in order to get sufficient legroom and comfort.

Space requirements for the isofix installation was too big regardless of what position the car seat was in. The front seat had to be moved all the way forwards on the runners. So even tough the installation was very easy, it was/is not a good option in this car. The family had plans to buy a newer estate car later this year tough, and hoped they could use the isofix option inthere. I adviced them to bring the car seat along to try out before they put their money down.

The boy was still a bit too small for the Kidzofix. The harness started a bit too far up, so I adviced the parents to keep him in his baby seat for one more kg and hopefully he would have gained another couple of cm by then. He most likely would considering his growth rate.

Permanent link til denne artikel: http://www.sikkerautostol.dk/sikkerautostols-autostoleseats/stoleseats-25-kg55lbs/axkid-kidzofix-2/vw-polo/

%d bloggers like this: