↑ Tilbage til Britax Maxway

Diahatsu Copen

Fotos af Britax Maxway i forskellige biler
Bilens størrelse har ingen indflydelse på hvor godt eller skidt en bagudvendt autostol passer ind. det er bilens interiør og de voksne på forsædet der er afgørende. En stor bil er ikke nødvendigvis stor invendigt og en lille bil er ikke nødvendigvis lille indvendig i selve passagerkabinen.
Der kan forekomme fotos af stolen i biler lånt hos en forhandler. Nogle fotos taget hos bilforhandlere inkluderer fotos af mig for at vise benpladsen foran for en 180 cm høj person.
Ingen fotos anvendes uden tilladelse fra familien og bilforhandlerne
Klik på billederne for fuld størrelse

Photos of the Britax Maxwayin various cars
The size of the car has no influence on how much comfort a rearfacing seat takes away in front. The adults in the front seats and the car interior are the determining factors. A large car might not have heaps of room in the passenger area. A small car can have good room for a rearfacing seat
Some photos are taken at car dealerships.
Some of the photos taken at car dealships include “Yours Truely” in order to give a better indication for the leg space for a 180 cm tall person. That is 5ft 11″.
Photos are used with kind permission from parents and car dealerships.
Click on photos for full size

Diahatsu Copen

På alle leder en meget lille bil. Den har to sæder og airbagen kan kobles fra.

Der blev afprøvet to autostole i den eftersom bilens højde og det faktum at der kun er to sæder i den sætter nogle begrænsninger for hvad der kan være i den.

Britax Maxway og Maxi Cosi Mobi

Sønnen vejede 8½ kg. De to modeller er far 9 kg. Men det vigtigste er faktisk at barnet kan nå op til selen og blive spændt forsvarligt fast. Sønnen var ikke med i dag.

Forankringsselerne kan kun fastgøres foran i forsædets skinner. Det kan man heldigvis uden problemer.

Ingen af stolene kan komme i kontakt med instrumentbrættet pga bilen er så lav. Derfor er det vigtigt at barnet ikke får lov at sidde i en bagudvendt autostol i denne bil til stolen er udvokset på højden. Der skal være mindst 5 cm mellem forrude og barnets hoved.

Denne model kan ikke sættes forsvarligt fast I bilen, da det ikke var muligt at stramme forankringsselen godt nok (se billed). Den er i det hele taget ikke nem at montere i bilen. Den blev sat i med kilen for at give en ok hvilestilling for barnet. Copens forsæder skråner meget.

Diahatsu CopenDiahatsu Copen Maxway 1Diahatsu Copen Maxway 3Diahatsu Copen Maxway 2

English

This a really small car in every sense of the word. It only has two seats and the airbag can be deactivated.

Two seats were tested solely due to the height of the car (lack thereof) as well as the fact that it only has two seats. These factors sets limits as to what seats you can put into it.

Britax Maxway and Maxi Cosi Mobi

The son weighed 8½ kg. These two seats are from 9 kg. Such small weight difference does not matter. What matters is that the child shoulders reach the harness, so it can be safely secured in the seat. The son was not here with us.

The tether straps can only be secured into the front seat runners up front. This is easierly done in this car.

None of the seats can make contact with the dashboard because the car is so low. It is therefore important that the child does not use a rearfacing seat until the seat is outgrown by height in this car, as the top of the head will come too close to the frontscreen. There should be no less than at least 5 cm distance.

This seat cannot be safely installed as the tether strap cannot be tightend enough (see picture). In fact, installing this seat is not an easy task at all. The vedge was used to add more recline to the seat as the Copen’s seats slope quite a bit.

Permanent link til denne artikel: http://www.sikkerautostol.dk/sikkerautostols-autostoleseats/stoleseats-25-kg55lbs/britax-maxway/diahatsu-copen/

%d bloggers like this: