↑ Tilbage til Britax Two Way Elite

Britax Two Way Elite Fotos/Photos

Fotos af Britax Two Way Elite i forskellige biler

Bilens størrelse har ingen indflydelse på hvor godt eller skidt en bagudvendt autostol passer ind. det er bilens interiør og de voksne på forsædet der er afgørende. En stor bil er ikke nødvendigvis stor invendigt og en lille bil er ikke nødvendigvis lille indvendig i selve passagerkabinen.

Der kan forekomme fotos af stolen i biler lånt hos en forhandler. Nogle fotos taget hos bilforhandlere inkluderer fotos af mig for at vise benpladsen foran for en 180 cm høj person.

Ingen fotos anvendes uden tilladelse fra familien og bilforhandlerne

English

The size of the car has no influence on how much comfort a rearfacing seat takes away in front. The adults in the front seats and the car interior are the determining factors. A large car might not have heaps of room in the passenger area. A small car can have good room for a rearfacing seat
Some photos are taken at car dealerships. 

Some of the photos taken at car dealships include “Yours Truely” in order to give a better indication for the leg space for a 180 cm tall person. That is 5ft 11″.

Photos are used with kind permission from parents and car dealerships.

 

Ford Focus Hatchback 

Mor  og datter på 14 måneder kom på visit. Der var brug for en bagudvendt autostol til den ældste og til den yngste. Bilen havde ikke isofix, så det var ikke nødvendigt at afprøve autostole som kun havde isofix. Familien havde dog planer om snart at skifte bilen ud med en større med isofix. Alle selemonterede autostole blev afprøvet i bilen samt de autostole der også kunne monteres med isofix. Mor var godt 168 cm høj, Far var ca 185 cm høj og de skiftedes til at køre bilen.

Der var kun én bagudvendt autostol der kunne være i bilen rent pladsmæssigt set. Alle de andre var for pladskrævende. Det var Britax Two Way Elite. Monteringen af forankringsselerne ind i forsædet istedet for skinnerne som rent faktisk også var en mulighed gjore den ene halvdel af udslaget. Den anden halvdel af udslaget var at stolen skal støttes kraftigt op ad forsædet for at få nok stabilitet. Den har ikke et støtteben. Netop de to ting gav god plads på begge forsæder for begge forældre.

Two Way Elite er lavet til at kunne indeholde større børn. Det er derfor nødvendigt med en ekstra hovedstøtte til de små. Den blev monteret i både oprejst stilling samt hvilestilling.

Two Way Elite har 3 monteringsmuligheder i bagudvendt position oprejst position. Denne her er den ene af dem der går an i oprejst position. De andre kan ikke anvendes da stolen ikke kan monteres fast nok.

Ford Focus Hatchback 2006Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 13Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 14Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 11Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 12Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 10Ford Focus Hatchback 2006 TWE hvilestilling 9Ford Focus Hatchback 2006 TWE 8Ford Focus Hatchback 2006 TWE 7Ford Focus Hatchback 2006 TWE 6Ford Focus Hatchback 2006 TWE 5Ford Focus Hatchback 2006 TWE 4Ford Focus Hatchback 2006 TWE 3Ford Focus Hatchback 2006 TWE 1Ford Focus Hatchback 2006 TWE 2

English

Mother and her 14 month old daughter came for  a test fitting of rearfacing car seats. One for the older sibling and one for the 14 month-old daughter. The Ford Focus did not have isofix, so testing isofix-only car seats was no good. The family had plans to buy a bigger car with isofix in the near future. All seatbelt mounted rearfacing car seats were tested as well as those that had both installation options. Mother was 168 cm tall and the father 185 cm tall. Both parents drove the car.

There was only one rearfacing car seat that fit into this car considering space requirements front to back. All the others needed much too much room. The Two Way Elite was their only choice. One reason that the Two Way Elite needed somewhat less space front to back was the fact that it lacks a supportleg and must be installed leaning heavily on the front seat. The other reason was the installation of the tether straps into the frotn seat itself instead of the front seat rails which was an option in this car. Both these things resulted in good space in front for the parents in both front seats and a rearfacing car seat that fit both children.

The Two Way Elite is made to accomondate older children resulting in the need for extra head support for young children. The seat was mounted both upright and reclined.

The Two Way Elite has 3 belt routes for the upright installation. Only one works in this car, which is the one shown. The others result in a very loose installation.

 

Mizubishi Colt

Mor på ca 170 cm ønskede en stol som kunne være på forsædet. Drengen var  11 måneder og 10 kg. Ingen andre i bilen for det meste, så pladsbehov havde ikke den store betydning. Muligheden for ekstra spejl på sidespejl drøftet, da en del af stolene kan spærre helt eller delvist for udsynet til sidespejlet.

Drengen havde siddet på forsædet i sin babystol. Mor var nervøs for at han skulle komme til at kede sig på bagsædet. Vi snakkede lidt om udsynet for et barn i en bagudvendt stol på bagsædet, som er langt bedre end udsynet fra babystolen i og med barnet ville få udsyn gennem begge sideruder og bagruden.

Placering på forsædet blev drøftet kort. Forsædet er en meget sikker plads for børn i en større bagudvendt stol placeret helt op til instrumentbrættet faktisk. Med mindre barnet er meget uroligt der og distraherer føreren. af bilen. Instrumentbrættet er meget effektivt til at bremse stolen i en kollision. Benpladsen for barnet øges ofte her hvorved bagudvendt placering kan forlænges væsenligt. Vores statistikker er baseret på børn i de små babystole og fremadvendte stole – IKKE disse store bagudvendte autostole. Airbaggen skal være deaktiveret. Colt har nøglelås til airbaggen. Med en nøglelås lukker man af for al elektronikken der går til airbaggen. Man låser ikke en dør for den.

Forankringsseler kan kun monteres I forsæderne selv.

Forsæde: Hvileposition (Foto 4-6):Nem montering. Forankringsseler skulle ind i forsædet og krydses under sædet. Udsyn til spejl godt. 

Forsæde Oprejst (Foto 7-8): Bød på udfordringer med forankringsselerne. Disse skulle ud igennem øverste hul som i hvilepositionen i stedet for nederst. Dette er dog kun et kosmetisk problem og ikke et sikkerhedsproblem. Kilen er nødvendig for mere benplads med tiden samt hældning på forsædet, da der ikke er mulighed for at indstille højden på forsædet. Antiskrid mellem stol og instrumentbræt nødvendigt, grundet glat instrumentbræt og intet støtteben. Forankringsseler kunne kun spændes på ydersiden af klappen. Udsyn til spejl godt. Fin afstand fra toppen af stolen til forruden.

Bagsædet (foto 9-10): Oprejst nem montering. Her bør forankringsselerne ikke på nogen udfordring ligesom kilen ikke er nødvendig for hverken hældning eller benplads. Ingen problemer med buckle crunch.

Valget faldt ikke på TWE, men på Akta Graco Duologic 2 som nu hedder Klippan Kiss 2. Mulighed for køb af klippan kiss 2 nu og hvor nr 2 kommer, så køb af TWE også eller anden stol til 25 kg. Og sætte denne på enten forsæde med ekstra spejl eller bagsæde blev vendt.

Mitsubishi ColtMitsubishi Colt forankringssseler 1Mitsubishi Colt forankringssseler 2Mitsubishi Colt TWE Hvilestilling 1Mitsubishi Colt TWE Hvilestilling 3Mitsubishi Colt TWE Hvilestilling 2

 

Mitsubishi Colt TWE Oprejst 5Mitsubishi Colt TWE Oprejst 4Mitsubishi Colt TWE Oprejst bagsæde 6Mitsubishi Colt TWE Oprejst bagsæde 7

English

Mother app 170 cm tall wanted a seat that could be installed in the front seat. Her son was 11 months old and 10 kg. No-one-else would be transported in the car for the most time, so space requirements weren´t an issue at all. The possibility to install an extra wingmirror on the exsisting one was discussed briefly as some of the seats will block the view to it parcially or completely.

The son had allways been placed in the front passenger seat in his infant carrier. Mother feared that he would get bored if placed in the backseat. So we discussed this myth. Children are placed higher up in the larger rearfacing seats and so they get to look out the side windows and the backscreen. This is much better than the view from infant carriers.

Front seat safety was dicussed too. It so happens that this spot is very safe for children in larger rearfacing seats installed with contact to the dashboard onless the child can´t sit still and distracts the driver a lot. Dashboard is very effective at restraining the seat in a collision. Front seat also leaves more legspace for the child resulting in somewhat longer rearfacing time. Our statistics are based on infant carriers and forward facing systems – NOT these larger rearfacing systems.

The Airbag must be deactivated. The Colt has a key switch for this. A key switch shuts down all electronic impulses that lead to the airbag. It is not like shutting a door.

The tether straps can only be installed into the front seats.

Front seat reclined (photo 4-6): Installation was very easy. The tether straps were mounted in the front seat and then routed and crossed over underneath the front seat. View to the wing mirror was very good.

Front seat upright (photo 7-8 ): Installation was problematic largely thanks to the tether straps. Their tongues had to be put in the same position they are in for the reclined position instead of from the bottom of the seat. This is only a cosmetic issue and not a safety issue. A wedge is necessary for more legroom and position on the front seat as the front seat does not have a height adjustment feature. Some anti-slippage between the seat and dashboard is also necessary due to smooth dashboard surface and no support leg. The tether straps couldonly be fastned on the outside of the recline flap. View to the side mirror was good. Sufficient distance from top of seat to front screen.

Backseat upright (photo 9-10): Installation was easy. No tether strap issues as these come from behind the seat and not under it. No need for the vedge as the position of the seat and legroom was good. No issues with buckle crunch.

The mother did not choose the TWE. She went  for the Graco Duologic instead – now called Klippan Kiss 2. We discussed the possibility to buy the KISS 2 now and go for the TWE. Or a different seat to 25 kg and an extra side mirror when child no 2 arrived.

 

VW Touran

Familien havde problemer med at få Two Way Elite til at stå godt nok fast i bilen. Så vi skulle finde ud af hvad problemet var. Ganske rigtigt så var TWE for ustabil i bilen. Problemerne blev spottet med det samme af de trænede øjne her.

Two Way Elite var monteret med klappen bagtil inde under stolen, hvilket i sig selv ikke er noget problem. Problemet her var at der var afstand mellem fronten af Two Way Elite og bagsædets ryglæn (billed 1) uden at stolen fik støtte (billed 2) af den kile som er godkendt til Two Way Elite. Kilen er godkendt til Two Way Elite og er påkrævet hvis man monterer stolen i hvilestilling uden kontakt til bagsædets ryglæn.

Det næste problem var at sikkerhedsselen var en smule for løs (billed 3).

Jeg løsnede Two Way Elite helt, skubbede den helt op til bagsædets ryglæn (billed 4+5). Spændte sikkerhedsselen igen og trak hårdt i den mens jeg pressede godt ned på Two Way Elites front . 

Så spændte jeg forankringsslerne som familien havde monteret på “fødderne” af forsæderne (billed 6). Forsædet blev da kørt så langt tilbage at Two Way Elite kom i spænd. Strammede forankringsselerne hårdt til. Efterstrammede sikkerhedsselen som havde løsnet sig lidt (billed 7). Der på stod TWE bomfast i bilen. Hældningen på stolen blev ca 10 grader.

Eftersom den lille dreng vejede 14 kg og ville blive mere langbenet på et tidspunkt, kunne vi lige så godt gennemgå monteringen af Two Way Elite til større børn med øget benplads. her blev klappen bagtil foldet ud og stolen skubbet ud mod kanten af sædet – langt nok så den ikke kom i kambolage med selespændet i bilen. Det gik fint og der opstod ikke buckle crunch. (billed 8-13)

VW Touran TWE Fault 1VW Touran TWE Fault 2VW Touran TWE Fault 3VW Touran TWE corrected 1VW Touran TWE corrected 2VW Touran tethers 1VW Touran TWE corrected 3VW Touran TWE oprejst 1VW Touran TWE oprejst 2VW Touran TWE oprejst 3VW Touran TWE oprejst 4VW Touran TWE oprejst 5VW Touran TWE oprejst 6

 

English

This family experienced troubles with getting a solid installation with the Two Way Elite. So we needed to find out what the issue was. They were quite right, the TWE was too unstable in the car. The issues were spotted at once by the well-trained eyes here.

The Two Way Elite was installed with the swingarm folded under the seat, which in itself is not an issue. The issue with this was that the seat was installed with a small gap between the front of the seat and the backrest of the backseat (photo 1) without the support from the Two Way Elite vedge under the seat (photo 2). The vedge is needed whenever the seat is installed in reclined position with distance to the seatback.

Another issue was little slack in the seatbelt (photo 3)

I deattached the Two Way Elite completely fromt he car and pushed it all the way up against the back of the back seat (photo 4 + 5). The seatbelt was buckled up again and tightend real good while I pressed the seat down with my hand and weight.

After that I buckled the tether straps that were installed in the front seat “feet” (photo 5). Rolled the front seat back so the Two Way Elite was pushed firmly into it. The tether straps got yet another good tug (photo 6), and the seatbelt was tightend som more (photo 7). The recline was app 10 degrees angle.

Since the little boy weighed 14 kg and would need some extra legroom in the not so distant future we might as well go through the installed with increased legroom. So the swinging arm was unfolded and the seat was pushed so far out on the seat that buckle crunch could be avoided. that went down really well (photos 8-13)

 

Opel/Vauxhall Zafira 2008

Bilen har 2½ sæde bagi. Familien havde 3 børn og ventede deres 4. barn. Planen var at sønnen på 4 år skulle blive på 2. række i sin Kiddy bæltestol – dvs. bagsædet sammen med de andre børn indtil barn nr. 4 blev født. Derefter skulle han rykkes om på et af de bagerste sæder, som bilen er udstyret med i bagagerummet og babyen placeres ved siden af den nye stol. Barn nr 2 skulle sidde på den anden side i hendes Kiddy stol med kollisionspuden foran.

Der blev afprøvet forskellige autostole i bilen – deriblandt Britax Two Way Elite. TWE blev som de andre afprøvet på midtersædet som kun er halv bredde af de andre. Men det gør ikke noget siden stolen vender bagud. Den blev afprøvet i fuld liggende position (ca 40 grader) som barn nr 3 skulle anvende indtil 13 kg (billed 4-5). Der ud over blev den afprøvet i helt oprejst stilling som ville blive nødvendigt på sigt efterhånden som deres lille pige på pt 15 måneder voksede til (billed 6-7).

Det gik fint med at montere Graco babystolen ved siden af. Men det blev noget trangt med pladsen til at montere basen når TWE var monteret i oprejst stilling.

Det samme gjaldt de to Kiddy stole. Så der var altså behov for en stol som ikke kom så langt ned på sædet som TWE.

På billed 8 ser det ud som om der er buckle crunch som kan være farligt. Men dette var ikke tilfældet. Spændet kom ikke op på stolen.

På billed 5 ser det ud som om TWE ikke læner ordenligt op ad forsædet som den skal. Men det gjorde den.

Forankringsselerne blev monteret i stangen under begge forsæder (billed 2-3). Dette var en helt fin løsning eftersom TWE blev monteret i midten. Skulle den monteres bag et af forsæderne skulle de have været monteret ind i forsædet for at sikre sidevejs stabilitet

Løsningen for denne familie blev dermed Britax Hiway

Opel Zafira 2008Opel Zafira 2008 Britax forankringsseler til midtersædet 2Opel Zafira 2008 Britax forankringsseler til midtersædet 1Opel Zafira 2008 TWE i midten med to Kiddystole på begge sider 1Opel Zafira 2008 TWE i midten med to Kiddystole på begge sider 2Opel Zafira 2008 TWE i midten oprejst med Graco babystol og Kiddy på begge sider 3Opel Zafira 2008 TWE i midten oprejst med Graco babystol og Kiddy på begge sider 2Opel Zafira 2008 TWE i midten oprejst med Graco babystol og Kiddy på begge sider 1

 

English

The car has 2½ seats on 2nd row. The family had 3 children with their 4rth child on the way. The plan was to keep the 4 year-old son in the 2nd row with the other two children until the baby was born. Then he would be moved to the 3rd row as this car is equipted with 7 seats. The baby would then be placed next to the new car seat in the Graco infant carrier and the 2nd child on the other side in her Kiddy impact cushion car seat.

We tested a few seats in the car – the Britax Two Way Elite among others. The TWE was installed in the centre seat which is half as wide as the other tow backseats. This is not a problem tough since the seat would be installed rearfacing. It was installed in full recline mode (app 40 degrees) as the 3rd child would have to use it in recline mode until 13 kg (photos 4-5). It was also installed fully upright (app 10 degrees) as this would be necessary in the future as the 15 month old little girl grew.

(photos 6-7).

Installing the Graco infant carrier next to the TWE went well. However, the space between the two seats needed to install the Graco seat was too limited when the TWE was installed upright.

The same issue occured with the two Kiddy seats. SO, there was a need for a car seat that did not come as far down in the backseat cushion as the TWE.

It looks as if there was an issue with buckle crunch in photo 8 showing the TWE installed upright. This was not the case as the buckle did not touch the car seat.

Photo 5 showing the TWE in recline mode it looks as if it does not lean on the front passenger seat. It did.

The tethers were installed in the bar under both front seats. This is a good solution since the TWE was installed in the centre seat. We would have had to install them into the front seat if the seats was installed behind a front seat.

To find out what this family chose; check out Britax Hiway 2

 

Ford Mondeo St.

Stolen er monteret bag føreren i oprejst position. Da bagsæderne i Mondeoen hælder en del, er det nødvendigt at anvende den særlige Two Way Elite kile som sælges seperat via Toyland i Sverige for at give stolen og barnet i den en fornuftigt siddevinkel og stadig levere god benplads til det større barn.

Pladsen foran er god for ca 170 cm. For 180 cm fylder den rigtig meget.

Ford Mondeo St TWE 1Ford Mondeo St TWE 2

English

The seat is installed behind driver i upright position. The backseats slope wuite a bit, so the Two Way Elite vedge comes in very handy here. It levels the seat so that both car seat and the child get a decent position as well as good legroom for the older child.

 

Space in front is fine for 170 cm, but it needs too much space for 180

 

Opel Corsa Hatchback 2008/Vauxhall Corsa Hatchback 2008

Opel Corsa 2008Opel Corsa 2008.jpg 2Opel Corsa 2008 Britax tethersOpel Corsa 2008 Britax Two Way Elite 1Opel Corsa 2008 Britax Two Way Elite 2

 

Ford Focus Hatchback 2006.

Ford Focus Hatchback 2008 2Ford Focus Hatchback 2008 3 tetherpointsFord Focus Hatchback 2008 Britax Two Way Elite 1Ford Focus Hatchback 2008 Britax Two Way Elite 2

 

Ford Focus ST Titanium Turbo Diesel 2012.

Tak til Vivi fra Horsens, som sendte mig billederne. Thanks to Vivi from Horsens for the photos.

 

Ford Focus Stationcar, model titanium - turbo diesel 2012 TWE 1Ford Focus Stationcar, model titanium - turbo diesel 2012 TWE

 

 

peugeot 307sw

 

Hyundai I30 2008

 

VW Bora 1999

 

 

Peugeot 307 SW/Estate 2008

 

 

Peugeot 207 hatchback 2006

 

 

Ford Focus St./Estate

 

 

Honda Civic Sport 2010

 

 

Suzuki Swift

 

 

Ford C Max 2010

 

 

Fiat Palio Weekend 1998

 

 

Citroen C3 2011

 

 

Citroén C1

C1: Stolen er monteret med Anpasningskilen til Two Way Elite/C1: The seat is installed with the Two Way Elite Vedge.

Permanent link til denne artikel: http://www.sikkerautostol.dk/sikkerautostols-autostoleseats/stoleseats-25-kg55lbs/britax-two-way-elite/britax-two-way-elite-fotosphotos/

11 kommentarer

Spring til kommentar-formularen

 1. Pernille Hjorth Hansen Blichfeldt

  Hej Lena.
  Har du nogen idé om hvordan Two Way Elite vil passe ind i en Opel Zafira fra 2005?

  Vi skal have 3 stole på bagsædet. Har allerede to fremadvendte til de andre (3 og 4 år), som vi gerne vil beholde, men vil så gerne have en bagudvendt i midten, da det umiddelbart giver mere plads til seler osv. Vi har bare ikke et “helt” sæde i midten, så jeg synes det er svært at vurdere med pladsen.

  Lige nu har vi en Akta-Graco Logico s (0-13 kg.) på base og det går lige.

  Pft. Pernille

  1. Lena Larsen

   Med tre på tværs er det nødvendigt med et besøg, fordi at det skal være en der kan mikses sammen med de nuværende stole i bilen nu og dem I vil få på sigt (hvis de to andre stadig sidder i 5-punktsseler eller mavepude-stole). Hvis jeres egen opsætning af stole ikke fungerer med en 3, så er det med at finde ud af hvilke der så vil fungere. Typisk vil mindst et barn sidde i en fremadvendt bæltestol 15-36 kg og I skal kunne få hænderne ned mellem stolene for at fastgøre og fastspænde. og gerne med nem adgang.

   Typisk vil vi bruge Britax Hiway 2, Maxi Cosi Mobi,, Besafe Izi Kid/Combi X3 selemonteret, Britax Maxway.

   I nogle tilfælde hvor forældrene er lige høje eller næsten lige høje og dermed ikke skal køre forsæderne frem og tilbage kommer Two Way Elite også på banen.

   Det er ikke en umulig opgave. Men er det 3 nye stole der skal til så vil den udskrivning under alle omstændigheder være billigere end en ny bil.

   Biler der har været til afprøvning med tre på tværs er

   Peugeot 307SW
   Ford Focus St.
   Seat Altea Xl

   Alle med ½ sæde i midten. Og det er lykkedes at finde en løsning til dem.

   Til formålet har jeg selv to bæltestole til rådighed: Britax Kidfix og BeSafe Izi Up X3 Fix.

   1. Pernille

    Hej igen Lena.

    Tak for hurtigt svar 🙂

    Jeg har været i Babysam og prøve Besafe Izi Kid X3 (selemonteret) og den kan godt være der, og jeg har så kunne læse mig til, her på din side, at det er en af de stole der fylder mest, så jeg havde en idé om at en del andre stole faktisk kunne lade sig gøre.

    Vi vil rigtig gerne have en stol, der kan gå så mange år som muligt, vores børn er ikke så store, så jeg havde håbet på indtil 6 år i Two Way Elite….

    Hvad er det du tager for at komme ud og afprøve stole?
    Kan man evt. måle sig til noget?

    Pernille

    1. Lena Larsen

     Kan den være i midten imellem de to andre?og har du stadig nem adgang til spænderne mellem sæderne?

     Infos om afprøvninger kan du finde i sektionen Kontakt. Men en afprøvning hos “kunden” koster 625 kr så vidt jeg husker og en afprøvning her er sat til 250 kr. (tilbud pt)Men læs lige sektionen “Kontakt “igennem. Det tager bare længere tid når det er tre stole der skal sættes sammen. deraf den højere pris.

     nej man kan ikke måle sig til det.

    2. Lena Larsen

     det skal lige siges, at der ikke bliver lagt transport oveni. Prisen for hjemmebesøg bliver 625 kr i det hele. Så ingen overraskelser.

   2. Pernille

    Jeg havde faktisk lidt forelsket mig i Mobi’en, det lader også til at den giver plads til selerne fra de andre stole 🙂
    Men er lidt i tvivl om hvor længe man kan bruge den ca.?

    1. Lena Larsen

     Den kan bruges til barnet er ca 105-110 cm langt og 4-5 år

 2. malin

  hej lena. vi har en opel corsa, 2013 modell. Og skal nu ud og köbe ny autostol. min mand (han kör bilen nesten hver gang) er 187 og jeg selv som sitter i passagerarsädet er 175. Hvilken stol rekommenderar du til os? vil gerne ha en bagudvendt. Besafe izi?

  1. Lena Larsen

   Hej Malin

   Besafen har jeg ikke haft i Opel Corsaen.

   Men når nu I sidder på faste pladser i bilen tror jeg ikke der bliver problemer. jeg har haft følgende stole i Opel Corsa

   Britax Maxway
   Britax Hiway 2
   Britax Two Way Elite
   Axkid Kidzofix

   Alle monteret bag førersædet i en Opel Corsa 2008 model. Føreren af den bil var 183 cm høj.

   britax Hiway og Maxway fyldte overraskende nok for meget. bag passagersædet og med 175 foran er de ok.

   Britax Two Way Elite passede perfekt ind bag føreren på alle måder
   Axkid Kidzofix kunne lige gå an monteret med sikkerhedsselen bag føeren.

   Af andre stole som er fine valg
   Klippan Triofix
   Fair G 0/1 / Bimbofix /Wavo

   begge disse to er ekstremt kompakte stole

   Britaxerne ville alle være fine bag en 175 cm lang person bag passagersædet.

 3. Therese Gilbert (@ERFmama)

  Hei Lena, har du prøvd TWE i Qashqai?

  1. Lena Larsen

   Hej Therese

   Nej desværre ikke

Skriv et svar

%d bloggers like this: