Gode tips til video møder

Gode tips til video møder

Videomøder kan være lange, inefektive og frustrerende, men de bliver alligevel en større og større del af hverdagen. Du kan dog slå koldt vand i blodet. for der er nogle nemme ting, du kan gøre for at optimere videomøder, uanset om du bruger skype, teams, Speak.global, google hangout eller noget helt 4. 

Corona virusen gør, at mange finder sig tvunget til at holde online møder, men videomøder er langt fra et nyt fænomen. I takt med, at de værktøjer og programer, der kan bruges til virtuelle møder er der flere og flere virksomheder, der gør brug af videomøder. Det gør flere og flere virksomheder for at spare penge på, at ansatte skal rejse for at holde møder med folk. 

Tip 1. En god forventningsafstemning er nøglen

Det at vedtage en række fælles spilleregler for mødet er nok en af de vigtigste ting, du kan gøre for at få et godt møde. Har i en tale række, rækker i hånden op eller lignende?

Tip 2. Definer mødetypen

Ikke alle møder er velegnet til at holde som videomøder. Forskningen fraråder derfor møder imellem mennesker, der ikke har mødt hinanden personligt, da der kræves en hvis potion tillid. Den tillid opbygges, når man mødes i virkeligheden, fordi det er i det fysiske rum, hvor man kan læse alle kroppens signaler, at tilliden skabes.

Relevante videomødetyper kan være:

  • Faste korte møder, hvor i kender hinanden og proceduren er den samme og der er en rutine.
  • Orienterende møder, der tit er præget af envejskommunikation. Det kan f.eks. også være statusmøder, opdateringsmøder eller informationsmøder
  • Hurtige møder, til når der opstår noget og man hurtigt skal have taget en beslutning

Tip 3. Brug en facilitator

 
At indfører en facilitator rolle, er noget af det bedste i kan gøre for jeres møder, uagtet om det er normale møder eller videomøder, dog har særligt virtuelle møder en fordel af at have en facilitator, der kan holde fast i taleorden og samtale emner. 

Det er facilitatoren, der står for mødeindkaldelse, taler ud fra en dagsorden og sikre at teknikken virker.

Tip 4. Tal langsomt og tydeligt

Folk bliver nemt nervøse, hvis der er lange pauser med stilhed. Stilhed kan tolkes som kritik eller skepsis. Det er dog sjældent tilfældet. Videomøder er bare mere langsomme og formelle og det er en god ting at vide på forhånd.

Det er altså nødvendigt at tale langsomt og tydeligt for at undgå afbrydelser. Det kan være en god ide også at vente med at tage ordet, for at sikre at vedkommende, der talte var færdig.