Hvilke faktorer kan udløse en tvangsopløsning af dit selskab?

Hvilke faktorer kan udløse en tvangsopløsning af dit selskab?

Årsagerne til at en virksomhed kommer under tvangsopløsning

 

Tvangsopløsning af en virksomhed er, som kan forståes på ordet, en tvungen opløsning af det pågældende selskab. Dette leder til ophørelse af firmaets eksistens, i ren juridisk forstand. Tvangsopløsning gør sig kun gældende for kapitalfirmaer som IVS (Iværksætterselskaber), Aps (Anpartsselskaber) og A/S (Aktieselskaber). 

De direkte årsager til en tvangsopløsning, vil være brud på den lovgivning som firmaet har forpligtiget sig til at overholde, ved oprettelse af selskabet. Dertil følger også den gældende lovgivning for drift af virksomheden og skulle disse blive brudt, kan en tvangsopløsning komme på tale. 

De følgende brud er: 

 • Selskabet ledes ikke efter loven eller selskabets egne vedtægter
 • Selskabet er revisionspligtigt, men ikke har oplyst en revisor
 • Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for den givne tidsfrist
 • Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
 • Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
 • Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

Hvis ovenstående regler og lovgivning ikke bliver overholdt, vil Erhvervsstyrelsen og Skifteretten i samråd kunne beslutte at tvangsopløse firmaet. Dertil sagt, vil det normalvis ikke være det første skridt for Erhvervsstyrelsen, som oftest vil give ejeren/ejerne af den pågældende virksomhed, en tidsfrist til at udbedre de forseelser som har gjort sig gældende i situationen. 

Konsekvenserne af en tvangsopløsning kan være:

 • Direktionen og eventuelle revisorer afstår deres position omgående
 • Tvangsopløsningen bliver offentliggjort i Statstidende
 • Selskabets omdømme og indtægter kan lide nød
 • Udgifter til likvidator, revisor og advokat betales af virksomheden selv
 • Bestyrelsen eller direktionens indflydelse indskrænkes betydeligt
 • Gentoptagelse, likvidation eller konkurs 

Hvis virksomheden har større formue end gæld, vil en genoptagelse af denne være mulig. Er virksomheden derimod insolvent og er ikke i besiddelse af nok aktiver til at genoptage virksomhedens drift, vil denne blive erklæret konkurs. Derefter vil en kurator overtage sagen og sætte en proklamtion om firmaets konkurs i Statstidende, hvor det for altid vil være offentligt tilgængelig viden.

Sådan foregår en tvangsopløsning  

Hvis Skifteretten har påbegyndt sin behandling af Erhvervsstyrelsens begæring, vil firmaet i mange tilfælde, kunne genoptages, hvis firmaet er solvent. En likvidator vil blive hyret, til at sælge ud af firmaets aktiver og dermed betale selskabets forsømte kreditorer. Likvidatoren skal godkende genoprettelse af firmaet på en generalforsamling og er ikke forpligtiget til at godkende en sådan anmodning. Det anbefales derfor på det stærkeste, altid at reagere prompte, ved besked om mulig tvangsopløsning. 

Det rekommenderes at hyre egne fagfolk, som eks. advokater og revisorer, til at undersøge sagen indefra. 

Læs mere om tvangsopløsning her: tvangsopløsning